Wanneer u een pakket of artikel retour wil sturen hanteert Mooodz B.V. de volgende richtlijnen:

Retourtermijn en voorwaarden

De afnemer heeft gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. De afnemer dient de ontbinding schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan Mooodz B.V.. In geval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) en volgens onze instructies aan Mooodz B.V. te worden geretourneerd. Na het verstrijken van voornoemde termijn is het niet meer mogelijk om de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden en wordt de afnemer geacht de producten en/of diensten te hebben geaccepteerd.

De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing om gebruik te kunnen maken van het recht van retour:

  • Het product moet in nieuwstaat, d.w.z. onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
  • De originele factuur dient te worden meegestuurd.

 

Kosten retourzending

De kosten van terugzending van een product zijn voor rekening van de afnemer. Bij retourzendingen door de afnemer aan het adres van Mooodz B.V. berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment van aflevering bij de afnemer. Derhalve wordt u geadviseerd het retourpakket aangetekend te versturen. Retourzendingen die niet of niet voldoende zijn gefrankeerd worden ten alle tijde geweigerd.

Retouradres:

Mooodz B.V.

Mauritskade 5

2514 HC Den Haag

 

Bevestiging retourontvangst

Na binnenkomst van de retourzending ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging dat Mooodz B.V. het pakket heeft ontvangen.

Inspectie van retourontvangst

Na binnenkomst van de retourzending wordt het bestelde product ge├»nspecteerd. Is deze incompleet, gebruikt, beschadigd of niet meer als ‘nieuw’ opnieuw te verkopen, dan behoudt Mooodz B.V. het recht het pakket franco naar u te retourneren of u een schikkingsvoorstel te doen over de hoogte van het bedrag dat wij aan u kunnen terugbetalen. Mooodz B.V. behoudt het recht het pakket te weigeren en franco naar u te retourneren.

Terugstorttermijnen na een retourzending of annulering

U kunt het betaalde bedrag binnen 30 dagen na de verwerkingsdatum van uw retourzending op uw rekening verwachten.